volejte bezplatně 800 111 100

Novinky

Letiště Praha získalo certifikát ACI Airport Health Accreditation 26. 11. 2020

SaJ a.s. zajišťuje úklidy interierů letadel

Letiště Praha nastavilo ochranná opatření ve svém provozu jako jeden z prvních subjektů v České republice. V prostorách letiště jsme proto změnili některé postupy odbavení a přistoupili k takovým krokům, aby bylo letiště bezpečné. Rozhodli jsme se také vzhledem k aktuální situaci implementovat nové technologie úklidu a dezinfekce, investovat do ochranných pomůcek pro zaměstnance nebo do ochranných plexiskel. Zvýšili jsme frekvence úklidu a spustili jsme velkou edukační kampaň mezi cestujícími i zaměstnanci. Naše dlouhodobé úsilí nyní potvrdilo i získání mezinárodní akreditace ACI Airport Health Accreditation, která zároveň dokládá, že nastavená ochranná opatření fungují, eliminují zdravotní rizika pro cestování a zvyšují tak bezpečnost létání z Prahy.

Udělení akreditace potvrzuje, že nastavené procesy, opatření i jednotlivé kroky na Letišti Václava Havla Praha splňují požadavky a doporučení Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) či mezinárodního sdružení letišť Airports Council International (ACI), které nyní Letišti Praha udělilo uznávané mezinárodní osvědčení AHA. Pro získání akreditace bylo nutné například doložit informace o všech nastavených opatřeních a procesech, včetně detailních záznamů o provádění veškerého úklidu a dezinfekce, zpracovat přehled změn v odbavení cestujících, ale také sdílet konkrétní kroky v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců.

Mezi požadavky pro získání ACI Airport Health Accreditation byla rovněž rozsáhlá fotodokumentace ochranných prostředků v praxi či konkrétní příklady komunikace prostřednictvím různých online i offline komunikačních kanálů Letiště Praha. Na základě poskytnutých detailů proběhl následně finální audit ze strany expertů ACI. Ti pak hodnotili jednotlivé kategorie celého procesu odbavení cestujících, například požadavky na dodržování rozestupů, nošení ochranných pomůcek, procesy úklidu v jednotlivých prostorách letiště a další oblasti. Hodnotil se rovněž celkový přístup Letiště Praha k bezpečnosti cestujících i zaměstnanců, samozřejmě vždy i v návaznosti na platnou legislativu. Celý certifikační proces trval přibližně jeden měsíc.

ACI Airport Health Accreditation (AHA) je oficiální certifikační program, který je otevřen všem členským letištím této organizace po celém světě. ACI v rámci něj hodnotí letiště podle jednotlivých kritérií a posuzuje tak jejich nastavená ochranná opatření a další nástroje, které používají v boji s koronavirem. Získání akreditace pak potvrzuje, že je letiště dobře připraveno a že cestující mohou s klidem a bezpečně z těchto letišť létat. Zároveň díky této akreditaci dochází v celém leteckém odvětví ke sjednocení určitých pravidel a ke společnému úsilí, které by mohlo vést ke zvýšení důvěry v létání a ke zvýšení poptávky po cestování.

Další informace o ochranných opatření na Letišti Václava Havla Praha a další důležité informace pro cestující jsou k dispozici na webových stránkách Letiště Praha zde: www.prg.aero/ochranna-opatreni.

Zdroj  Letiště Praha

Sponzorský dar 23. 2. 2021

V tomto roce společnost SaJ a.s. poskytla sponzorský dar Dětskému domu v Praze- Dolních Počernicích.

Roušky 30. 3. 2020

 

 

Likvidace použitých roušek v domácnosti

 

Kde najdete úplně nejvíc bakterií a virů? Na vašich rukou! 30. 1. 2020

Světem se momentálně šíří panika z koronaviru a právě správné hygienické návyky jsou základem prevence. Mytí rukou by mělo být samozřejmostí, nicméně ne pro všechny lidi je to životní standard. Zjistilo se, že pravidelné mytí rukou je normou jen pro 12% spoluobčanů !!