volejte bezplatně 800 111 100

ostraha a bezpečnost

Prostřednictvím naší dceřiné společnosti ABY servis s.r.o. se zaměřujeme také na ostrahu objektů, majetku a osob. Tuto službu zabezpečují řádně vyškolení pracovníci, kteří mají všechna osvědčení stanovená zákonnými předpisy.

Fyzická ostraha objektů

  • Kontrolní činnost v prostorách vstupu a vjezdu do objektu - evidence návštěv, ochrana objektu proti neoprávněnému vniknutí a odcizení nebo poškození majetku
  • Vnitřní bezpečnost, monitoring nainstalovaných bezpečnostních zařízení
  • Zásahy proti narušitelům, prevence vzniku požáru a ostatních havárií, zabezpečování součinnosti s policií, hasičským záchranným sborem a záchrannou zdravotní službou
Kamerový systém

Na základě požadavku klienta zajistíme instalaci kamerového systému,který zvyšuje efektivitu fyzické ostrahy.

Pult centrální ochrany

Zabezpečíme napojení hlídaného objektu na pult centrální ochrany (PCO)s trvalým sledováním a možností výjezdu zásahových jednotek.

Recepční služby

Vedle výkonu standartních činností chápeme recepční službu jako významnou součást vytváření image zákazníka.

mám zájem